Rivning i Linköping

Rivning i Linköping – Vi klarar även de svåra jobben!

Rivning i Linköping

Du kan kontakta oss för alla typer av rivning i Linköping. Vi klarar även rivning där det krävs asbestsanering och liknande typer av rivningsuppdrag som andra helst låter bli. Med erfarenhet, kompetens och nödvändiga tillstånd ser vi till att ni får en effektiv, säker och snabb rivning!

Lång erfarenhet och tillstånd

Vi har spetskompetens inom rivning och klarar handrivningsentreprenader för byggföretag såväl som för privatpersoner. Vi har alla nödvändiga tillstånd och jobbar med den allra senaste tekniken. Vi river på ett smart sätt med känsla för detaljer. Det du vill behålla kommer inte att förstöras.

N-Sanering erbjuder:

Rivningsexpert

Vi river med effektiva och säkra lösningar

Rätt kompetens

Vi har utbildning och lång erfarenhet

Korrekt hantering

Vi plockar ut miljöfarliga material på rätt sätt

Bra priser

Vårt mål är att ge bra pris för rivning i Linköping!​

Våra rivningstjänster i Linköping

Vänd dig för oss för att få skräddarsydd hjälp med rivning i Linköping. Vi klarar stora såväl som små rivningsprojekt.

Lättrivning i Linköping

Med lättrivning kan vi utföra mindre rivningsprojekt där vi jobbar för hand eller med lättare maskiner. Här behövs inte grävmaskiner eller tyngre maskiner.

Selektiv rivning i Linköping

Med selektiv rivning kan vi separera material som betong och tegel för att jobba vidare med återbruk eller återvinning. Detta är mycket bra för miljön och kan gynna budgeten.

Totalrivning i Linköping

Med en totalrivning kan vi riva ner hela byggnaden. Vi river tak, väggar och golv utan att närliggande byggnader tar skada av vårt rivningsarbete.

Tungrivning i Linköping

Med tungrivning river vi bärande konstruktioner av betong och stål så att en ny byggnation kan få plats. Vi jobbar säkert och effektivt.

Beställ rivning i Linköping!

Kontakta oss när det är dags för rivning i Linköping. Vi kan vara med från start eller komma och punktriva i enlighet med era önskemål!

Så fungerar rivning i Linköping med oss:

Få gratis konsultation

Kontakta oss gärna med dina frågor eller beskrivning av ditt rivningsprojekt. Du kan ringa, skicka ett mejl, eller fylla i vårt kontaktformulär för att diskutera ditt rivningsprojekt i Linköping. Vi är här för att hjälpa dig. Konsultationen är gratis!

Får gratis offert

Vi ger dig en gratis offert för rivningsjobbet och försöker återkomma med denna inom 24 timmar. I offerten ser du vad vi kommer att göra och vad det kommer att kosta. Vi gör alltid vårt bästa för att matcha ett lågt pris med hög kvalitet och effektivitet.

Rivningen kan gå igång!

När du har tackat ja till vår offert för rivning så kan vi dra igång arbetet. Vi är tydliga med vår tidsplan och kommunicerar regelbundet med dig. Vi är också noga med att rivningsarbetet alltid sker på ett säkert, professionellt och smidigt sätt.​

Kundomdömen

Frågor och svar om rivning i Linköping

Rivning är processen som går ut på att plocka isär och ta bort material från byggnation. Detta görs normalt sett för att skapa plats för ny byggnation eller för att få bort skadat material.

Nej, med rivning så tas strukturer isär snabbt och effektivt. Dekonstruktion är en metodisk process där man tar isär strukturer bit för bit. Detta för att rädda och återanvända material. Vi jobbar både med klassisk rivning och dekonstruktion i Linköping.

Det är viktigt för hela staden att rivningar genomförs på ett lagligt och säkert sätt. På grund av detta krävs det tillstånd för att säkra att rivningen är i enlighet med lokala regler. Här gäller det bland annat att ta hänsyn till miljöpåverkan, angränsande strukturer och historisk betydelse.

En byggnad kan rivas med sprängmedel, mekaniska metoder som kräver grävmaskiner, kulor och bulldozers och manuella metoder med handverktyg och mindre maskiner.

För att riva i Linköping på ett säkert sätt så använder vi oss av skyddsutrustning i form av hjälmar, skyddsglasögon och kläder som syns. Vi säkrar platsen så att obehöriga inte kommer att röra sig där vi river och vi börjar enbart med rivningen då det kan konstateras att den är i enlighet med lokala föreskrifter och bestämmelser.

Du bör tänka på saker som företagets erfarenhet, licenser, försäkringar och referenser. Dessutom är det bra att undersöka om rivningsföretaget jobbar med tanke på miljö och säkerhet.

Vi jobbar med bortförsel av material som blir över efter rivning i enlighet med den typ av material det rör sig om. Farligt rivningsmaterial som innehåller asbest måste tas till miljöstation och återvinningsstation i säkra förpackningar. Vi jobbar också med återvinning av material som metall, betong och trä och återanvänder dessa i den mån det är möjligt.

Potentiella faror med rivning har till stor del med arbetsmetoderna att göra. Arbete med tunga redskap och maskiner kan bli farligt om det inte sker på rätt sätt. Dessutom kan exponering för asbest, bly och andra farliga material vara riskabelt. Det är därför som vi är noga med att skydda oss själva och andra som befinner sig i närheten från dessa material med korrekt hantering.

Har du en fråga till?

Ta kontakt för gratis offert

Om du behöver hjälp med rivning i Linköping ska du ta kontakt med oss på N-Sanering för konsultation och gratis offert.

Vi återkommer med vårt svar inom 24 timmar!