Vatten- och fuktskador i i Linköping

Vi eliminerar fuktskador i Linköping med erfarenhet och kompetens!

Fuktskador i Linköping

När grundvatten stiger upp i avlopp eller fuktskadan är konstaterad kommer vi med kort varsel. Vi kan snabbt få bort vatten som kan leda till skador och vi har erfarenheten som krävs för att klara av svårare vatten- och fuktskador i Linköping med omnejd. Våra fukttekniker har rätt utbildning och strävar alltid efter att erbjuda smarta och kostnadseffektiva lösningar.

Lång erfarenhet av fukt- och mögelskador

Mögel- och fuktskador går ofta hand i hand och på N-Sanering har vi lång erfarenhet av dessa områden. Vi har också god kunskap om byggnation i Linköping vilket ger oss bättre förståelse för hur fuktbesiktning bör utföras samt hur vi kan förebygga mot upprepade skador på rätt sätt.

Hör av dig till oss för:

Akut vattensugning

Vid en översvämning kan vi snabbt få bort vattnet!

Avloppsspolning

Med väl fungerande avlopp förhindrar vi vidare översvämning

Installation av avfuktare

Vi installerar effektiva avfuktare!

Konkurrenskraftiga priser

Ett rimligt pris för effektiv fuktsanering i Linköping!

Våra fuktsaneringstjänster i Linköping

Vänd dig till oss för genomgripande fuktsanering i Linköping. Vi tar hand om fuktskador, klarar avfuktning såväl som fuktkontroll.

Fuktmätning och fuktskadeutredning

Vi kan ta reda på om det finns skadlig fukt i ditt hus innan den utvecklas till dyra fuktskador. Kontakta oss för fuktskadeutredning i Linköping!

Fuktskador i Linköping

Vid konstaterad fuktskada genomför vi fuktsanering i Linköping som är effektiv och grundlig. Vi matchar rätt saneringsmetod med det utrymme som ska avfuktas.

Mögelsanering vid fuktskada i Linköping

Fukt och mögel går ofta hand i hand. När vi genomför en fuktsanering ser vi också till att mögelsanering sker samtidigt om detta behövs.

Förebyggande insatser

Efter genomförd fuktsanering eller då det finns risk för vattenskada så kan vi hjälpa till med förebyggande insatser. Detta hindrar även mögel från att få fäste och sprida sig.

Ta hand om fuktskador i Linköping idag!

Vid minsta misstanke om fuktskada i Linköping ska ni kontakta oss.
Ju snabbare vi kommer för att fuktsanera, ju bättre!

Vår fuktskadesanering i 3 steg:

Steg 1 – Få en gratis konsultation

Ta kontakt med vårt kontaktformulär eller skicka email eller ring. Vi bokar in en gratis konsultation där du kan beskriva dina misstankar eller förklara hur en vattenläcka ser ut.

Steg 2 – Få en gratis offert snabbt

Fukt är alltid brådskande så vi är snabba med vårt svar. Du får en gratis offert inom 24 timmar som tydligt visar vad vi kan göra och vad det kommer att kosta.

Steg 3 – Vi tar hand om din fuktskada i Linköping!

När du tackar ja till vår offert för fuktsanering i Linköping så kan vi ta hand om uppdraget snabbt. Vi kommer överens om när arbetet ska ske och genomför det!

Kundomdömen

Frågor och svar om fuktskador i Linköping

Bara för att det rinner ut för mycket vatten där det inte ska förekomma så betyder det inte att det blir en fuktskada. En fuktskada är någon form av skada som har uppstått av en längre tids exponering för vatten.

Fuktskador kan uppstå till följd av översvämning, läckage, hög luftfuktighet eller dålig ventilation. Material som utsätts för vattenansamlingar och som skadas av detta bör saneras eller bytas ut för att förhindra vidare utveckling av röta och mögel.

När det föreligger en fuktskada så är det vanligt att se tecken som färg som flagnar, skevt trä, mögel, fuktfläckar på väggar och i tak, dålig och unken lukt samt missfärgning på ytor.

När trä utsätts för fukt och skadas så kan det formas om, ruttna och bli hemvist för mögel. Tids nog så kommer vattenskadat trä att förlora sin ursprungliga styrka och stabilitet. Detta kan leda till strukturella problem i en fuktskadad fastighet.

Det finns mögelsporer överallt men de behöver fukt för att växa till sig. Om en yta ständigt är våt och förblir fuktig så är den en grogrund för mögel. Om detta inte åtgärdas så kan mögelväxten sedan sprida sig snabbt till angränsande ytor.

Ja, om mögel får fäste så kan det tids nog leda till problem med allergier, astma och mer. Det är särskilt personer som har ett nedsatt immunförsvar eller som är känsliga för mögel som kan bli sjuka av mögelförekomsten. En konstruktion som försvagas av vattenskadan är förstås också en fara för personer som befinner sig i den.

För att förebygga vattenskador och fuktskador är det viktigt med underhåll såväl som regelbundna inspektioner. Det gäller också att se till att ventilationen fungerar som den ska. Om en läcka uppstår ska denna omedelbart repareras. I fuktiga utrymmen är det också viktigt att jobba med avfuktning.

God isolering kan vara en hjälp på så vis att den förhindrar kondens på kalla ytor. Men det gäller att använda rätt typ av isolering samt att se till att den inte blir för fuktig. När isoleringen är fuktig så kan den i sig vara en källa till fuktskador.

Samtidigt som ni kontaktar oss så ska ni hitta källan till fuktskadan. Ta reda på om det är en läcka eller ett annat problem. Torka det problemdrabbade området så gott som ni kan och passa på att leja oss för en undersökning så att vi kan se hur omfattande skadan är och vilka insatser som bör sättas in.

Har du fler frågor om fuktskador i Linköping?

Gratis offert för fuktskadesanering i Linköping!

Kontakta oss på N-Sanering för att få mer information om fuktskadesanering i Linköping eller för en gratis offert.
Vi svarar normalt sett inom 24 timmar.