Asbestsanering i Linköping

Behöver du effektiv asbestsanering i Linköping?

Asbestsanering i Linköping med omnejd

Trots att det numera är förbjudet med det cancerframkallande ämnet asbest i svenska fastigheter så finns det fortfarande kvar. Vi har erfarenheten som krävs för att finna asbesten samt att asbestsanera på ett säkert och effektivt sätt. Kontakta oss för professionell asbestsanering i Linköping med omnejd!

Kompetens och erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av att sanera asbest i Linköping. Vår kompetens och kunskap om hur asbestsanering ska utföras på ett säkert sätt är väldigt viktigt. För att saneringen ska vara säker så jobbar vi med rätt utrustning och våra medarbetare har den spetskompetens som krävs för alla typer av asbestsanering. Vi har förstås också det tillstånd som krävs för den här typen av saneringsuppdrag.

Kontakta oss för:

Miljöinventering

Undersökning om misstanken om asbest är stämmer

Erfarenhet

Provtagning som visar svart på vitt förekomsten av asbest

Asbestsanering

Professionell och säker asbestsanering i Linköping

Transport och deponering

Säker bortförsel av farligt avfall och damm

Våra asbestsaneringstjänster i Linköping

Vi tar hand om din asbestsanering i Linköping från A till O.

Miljöinventering

Vi har den kunskap och utrustning som behövs för att genomföra en miljöinventering och komma fram till om det finns skäl till att misstänka asbest i fastigheten.

Provtagning och analys

Vid skälig misstanke så kan vi ta prover för att utföra asbestanalys och fastställa vilken typ av asbest det rör sig om samt hur utbredd den är.

Sanering av asbest

Efter vår analys och anmälan till Miljöverket kan vi använda oss av rätt metod och utrustning för att sanera asbest på korrekt vis.

Transport

Säker bortförsel av asbest. Vi är måna om att skydda er såväl som våra medarbetare från detta farliga ämne genom hela saneringsprocessen!

Sanera asbest i Linköping nu!

Asbest är ett mycket farligt ämne som kan orsaka allvarlig sjukdom. Vid minsta misstanke om asbest i fastigheten ska ni kontakta oss så att vi kan få bort den omedelbart!

Det är enkelt att få asbestsanering i Linköping:

Boka gratis asbestkonsultation

Använd vårt formulär online, ring oss eller skicka ett email. Vi kan sedan planera in miljöinventering såväl som provtagning för att klarlägga om sanering av asbest behövs och i vilken omfattning.

Få en gratis offert

Innan vi drar igång med asbestsanering kan du få en gratis offert. Vi visar dig precis vad vi kommer att göra och vad det kommer att kosta så att du kan fatta ett välgrundat beslut för asbestsaneringen.

Saneringen drar igång

Vi kommer överens om vad som ska göras och till vilket pris och så kan vi dra igång med asbestsaneringen. Våra utbildade medarbetare med spetskompetens genomför jobbet snabbt och säkert. Faran är över!

Kundomdömen

Frågor och svar om asbestsanering i Linköping

Detta beror på att det fortfarande finns fastigheter som byggdes eller renoverades med asbestmaterial innan de olika typerna av asbest förbjöds mellan 1976 och 1982.

Asbest kan finnas på många platser i en fastighet. Om det finns eternitplattor i taket är detta ett område som ska ses över. Men även väggar kan innehålla asbestmaterial.

Exempel på var asbest kan finnas:

  • I golvlim
  • I elinstallationer
  • I fog och fix för kakel
  • I ventilationssystem
  • I värmeisolering omkring rör
  • I brandskydd för stål
  • I plaster
  • I målarfärger
  • I linoleummattor

Det här beror på att asbest som material är väldigt tåligt och eldsäkert. Dessutom är det flexibelt. På grund av detta så använda man ofta asbests inom byggbranschen under 1950-, 1960- och 1970-talet.

Det kan vara väldigt farligt att regelbundet exponeras för asbestmaterial. En uppskattning är att det dör cirka 100 personer varje år i Sverige till följd av sjukdomar som kan relateras till asbestexponering.

Sjukdomar som kan utvecklas till följd av exponeringen kan ta flera årtionden att utvecklas och bli dödliga. Asbestfibrer är framförallt farliga för din andning och kan leda till mycket allvarliga sjukdomar som cancer.

Som privatperson kan du sanera asbesten på egen hand om du vill men detta är inte att rekommendera. Företag måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket för att sanera asbest i Linköping och andra svenska städer eftersom det rör sig om ett så hälsovådligt ämne. Vid rivning och sanering så ökar risken för exponering så det är väldigt viktigt att detta utförs på rätt sätt.

Detta beror på hur mycket asbest som ska saneras och var. Det är viktigt att börja med en utredning för att se till att all asbest kan kartläggas och analyseras. Kom ihåg att det är väl värt att göra jobbet rätt för att slippa konsekvenserna av asbest som finns kvar eller som hanteras på ett sätt som kan vara hälsofarligt.

Kontakta oss för gratis offert för asbestsanering i Linköping så får du priset!

Asbestavfall måste hanteras på ett säkert sätt. Det ska packas i en tät förpackning så att det inte läcker ut. Sedan ska det transporteras till en avfallsanläggning som kan hantera asbesten. Dessutom är det mycket viktigt att avfallsförpackningar med asbest märks ut på ett tydligt sätt med varningstext.

Asbest är samlingsnamnet för 6 olika typer av mineraler. Den främsta sorten är krysotil som har en vit färg. Den kallas också för vit asbest. Men det finns också brun asbest och blå asbest. Asbest kännetecknas av sin höga mekaniska hållfasthet och smidighet. Ämnet har hög termisk beständighet och isolerar väl från ljud och värme.

Har du en fråga om asbest i Linköping?

Få en gratis offer från oss

Fyll i formuläret här nedan för att få en gratis offert från oss på N-Sanering för asbestsanering i Linköping.

Vi återkommer med vår offert för sanering av asbest inom 24 timmar!